top of page


Informatie over muzieklessen aan volwassenen

in Studio Bon Ton

gevestigd Lageweg 6 9321VM Peize

cursusjaar 2023/2024

Dit muziekjaar (van 1 september 2023 - 1 mei 2024) gaan alle lessen op afspraak. 

Naast deze lessen is er op woensdag van 17.30 uur - 18.30 uur

de samenspeelgroep waar men zich voor op kan geven. (zie info samenspel)

 

 

Kosten voor afgesproken individuele lessen:

 

duo les half uur:  € 13,- pp

trio les driekwartier: € 13,- pp

kwartet/kwintet één uur:  € 13,- pp

grotere ensembles één uur : € 10,- pp   

 

Aan het eind van de maand komt een factuur.

 

 

 

Betaling op banknr. NL12ABNA057.01.37.438

t.n.v. A.F.A.M. Le Coultre

Informatie over muzieklessen aan kinderen

in Studio Bon Ton

gevestigd Lageweg 6 9321VM Peize

cursusjaar 2023/2024

Muzieklessen in Studio Bon Ton worden individueel gegeven.

Het instrument waarop gespeeld wordt is de blokfluit.

(sopraan-, alt-, tenor- of basblokfluit)

In principe heeft iedereen elke week een les van een half uur.

Daarnaast worden er maandelijks groepslessen gegeven waarin het samenspel centraal staat.


Een ‘lesjaar’ heeft 31 lesweken en indien mogelijk 12 groepslessen en loopt

van 1 september – 1 september het jaar daaropvolgend.

In de schoolvakanties + een aantal nader te bepalen data worden er geen lessen gegeven.


In overleg kunnen er ook andere lesfrequenties afgesproken worden.


Voor wie dat wil organiseer ik in ieder geval twee keer per jaar een uitvoering: in het najaar en in het late voorjaar.


Lesprijzen:


Voor wie wekelijks lest:

Per maand € 50,00 (exclusief materiaalkosten)

(per lesjaar € 600,-)

Wie vóór 1 maart opzegt betaalt de helft van het lesgeld: € 300,-

Wie na 1 maart opzegt betaalt het volledige bedrag : € 600,-


Wie alleen groepslessen volgt betaalt € 7,50 per keer (prijs is incl. bladmuziek en uitvoeringen)

Individuele les op afspraak € 15,- per half uur


Betaling op banknr. NL12ABNA057.01.37.438 t.n.v. A.F.A.M. Le Coultre.


Wie maandelijks betaalt: graag aan het begin van iedere maand.

bottom of page