Studio Bon Ton - Fluitend door het leven!
Ook dit jaar weer muziek voor de Projectgroep.

In het najaar werken we voor de Kerstuitvoering op 15 december in de Kerk van Peize.

Opgave op de les of per mail.
Kosten €50,- 
graag overmaken op 
NL12ABNA0570137438 t.n.v. AFAM Le Coultre 
o.v.v. project Kerst 2018

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint