Studio Bon Ton - Fluitend door het leven!
 
 
Informatie over muzieklessen aan volwassenen
                 en kosten in Studio Bon Ton     
             gevestigd  Lageweg 6 9321VM Peize
 
 
                 cursusjaar 2018/2019
 
 
Muzieklessen in Studio Bon Ton worden individueel gegeven. Het instrument waarop gespeeld wordt is de blokfluit.
(sopraan-,alt-,tenor-of basblokfluit)
In principe heeft iedereen elke week een les van een half uur. Daarnaast worden er maandelijks groepslessen gegeven waarin het samenspel centraal staat.
Een lesjaar heeft 32 lesweken en 10 groepslessen en loopt
van 1 sept. – 1 sept. het jaar daaropvolgend
 
In overleg kunnen er ook andere lesfrequenties afgesproken worden!
 
Voor wie dat wil organiseer ik twee keer per jaar een uitvoering:
in het najaar en in het voorjaar.
 
Voor wie wekelijks lest                             
 (per lesjaar: 12 x € 55 = € 660,-) (exclusief materiaalkosten)
Wie vóór 1 maart opzegt betaalt de helft van het jaarbedrag Wie daarna opzegt betaalt het hele jaarbedrag.

 
Wie niet wekelijks lest, betaalt            
                            €  23,-  per les (half uur)
                            €  15,- per groepsles (een uur  met 
                                             minimaal drie groepsleden)

Deze prijzen zijn EXCLUSIEF materiaalkosten.
 
Voor muziekdagen wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Trio's en duo's die 30 lessen krijgen van
resp. 45 en 30 minuten betalen per termijn van 10 lessen €130,-

 
Betaling op banknr. NL12ABNA057.01.37.438 
t.n.v. A.F.A.M. Le Coultre
 
Wie maandelijks lest: graag betaling aan het begin van de maand.
 
                                      
 
 
 
-----------------------------------------------------------
 
 
Informatie over muzieklessen aan kinderen
                       en kosten in Studio Bon Ton  
               gevestigd Lageweg 6 9321VM Peize
 
            
                      cursusjaar  2018/2019
 
Muzieklessen in Studio Bon Ton worden individueel gegeven.
Het instrument waarop gespeeld wordt is de blokfluit.
(sopraan-, alt-, tenor- of basblokfluit)
In principe heeft iedereen elke week een les van een half uur.
Daarnaast worden er maandelijks groepslessen gegeven waarin het samenspel centraal staat.
 
Een ‘lesjaar’ heeft 3 lesweken en 10 groepslessen en loopt
     van 1 september – 1 september het jaar daaropvolgend.
In de schoolvakanties + een aantal nader te bepalen data worden er geen lessen gegeven.
 
In overleg kunnen er ook andere lesfrequenties afgesproken worden.
 
Voor wie dat wil organiseer ik in ieder geval twee keer per jaar een uitvoering: in het najaar en in het late voorjaar.
 
Lesprijzen:
 
Voor wie wekelijks lest:
Per maand € 50,00 (exclusief materiaalkosten)
(per lesjaar € 600,-)
Wie vóór 1 maart opzegt betaalt de helft van het lesgeld: € 300,-
Wie na 1 maart opzegt betaalt het volledige bedrag : € 600,-
 
 
Wie niet wekelijks lest betaalt
                                         per les € 17,50
                         en per groepsles € 12,50 (een uur met minimaal                                                            drie groepsleden)
Deze prijzen zijn EXCLUSIEF materiaalkosten
 
Betaling op banknr. NL12ABNA057.01.37.438 t.n.v. A.F.A.M. Le Coultre.
 
Wie maandelijks betaalt: graag aan het begin van iedere maand.
 
 
                                       
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint