Studio Bon Ton - Fluitend door het leven!

PROJECT voorjaar 2018
Voor de gevorderde blokfluitisten!

In zes of zeven repetities (en een generale met z'n allen) voorbereiden op de uitvoering op 25 april in de Kerk van Peize!Zie voor data 
"info samenspel volwassenen"
de "p"

Dat betekent thuis studeren (vooral Bach!!) en samen repeteren om er een mooi geheel van te maken! 
Alle repetities aanwezig zijn. Je mag max. 1 repetitie missen.

Wat staat er op het programma:

- 1e deel 3e Brandenburgs concert van J.S. Bach met drie solisten
-  I love my love Gustav Holst arr. Steve Marshall (sextet)
-  Sunrise to Sunset van Marg Hall
 (octet)
Kosten volw.: €50,- (overmaken op NL12ABNA0570137438 t.n.v. AFAM Le Coultre o.v.v. 
"project voorjaar 2018" 
jeugd: gratis (=groepsles nl.)

Opgeven bij Ton vóór 14 januari 
Bij onvoldoende deelname gaat het Project niet door.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint